000277553
 


POCTIVÝ CHOV

Skutočne je možné na chove s PP zarábať ? Aké náklady zo sebou nesie riadny chov? Čo určuje cenu šteniat s PP?

Častým argumentom množiteľov psov bez PP i tých, ktorí od nich šteňatá kupujú, je tvrdenie, že chovatelia psov s PP majú predražené šteňatá a na chove len zarábajú. Skutočnosť je však taká, že chov s PP zo sebou, na rozdiel od množenia, nesie nezrovnateľne viac nárokov na znalosti, čas, energiu a samozrejme i peňaženku chovateľa, a ceny šteniat s PP sú u nás jedny z najnižších v Európe.

Čo všetko teda predchádza chvíli, keď vám chovateľ ponúkne k predaju „predražené“ šteňa s PP
(ceny sú orientačné):

1. CHOVNÁ SUČKA: Základným „kapitálom“ každej chovateľskej stanice je chovná sučka. Dobrý chovateľ od začiatku vyberá sučku zo spojenia pokiaľ možno z čo najlepších jedincov, starostlivo skúma ich rodokmene a kladie prísne kritéria nielen na vzhľad a povahu, ale predovšetkým pre zdravie! Pokiaľ hneď od začiatku vie, že na šteniatku bude v budúcnosti chovať, volí často drahšie šteňa ako je priemer plemena a na prvom mieste sú pre neho kvality šteniatka a nie jeho nákupná cena, ktorá sa môže pohybovať okolo 600 – 1 500,- EUR (tu veľmi záleží na plemene).

2. CHOVATEĽSKÁ STANICA: Za registráciu jedinečnej, medzinárodne chránenej Chovateľskej stanice na Slovenskej kynologickej jednote – organizácia združujúca Kluby plemien a Chovateľské stanice v Slovenskej republike, ktorá stanovuje základné pravidlá chovu – sa platí poplatok vo výške 40,- EUR

3. KLUB: Kluby chovateľov určitých plemien hrajú v ďalšej činnosti chovateľa významnú úlohu – je to akési zázemie pre jeho chovateľskú činnosť, ktorú klub kontroluje, radí a pomáha s administratívou spojenou s chovom. Zápisné pri prihlásení do Klubu činí priemerne  15 – 30,- EUR. Obdobná čiastka sa následne platí každoročne ako členský príspevok. Dnes je už povolená možnosť nebyť členom klubu, avšak celá administratíva okolo chovu je väčšinou spoplatnená výškou čiastok 2x tak vysokých ako keby ste členom boli.

4. ZDRAVOTNÉ VYŠETRENIE: Ceny sa tu veľmi líšia podľa plemena – každé plemeno trpí vo väčšej či menšej miere na iné dedičné alebo získané ochorenia. Niektoré Kluby nariaďujú psy na tieto ochorenia testovať, aby mohli byť z chovu vylúčení jedinci nesúci k nim dispozíciu. Napríklad DBK + DLK stojí okolo 100,- EUR (vyšetrenie na dyspláziu bedrového kĺbu a lakťového kĺbu, povinné je u väčšiny plemien, hlavne tých väčších). Chovatelia kolií si napr. priplatia za povinné vyšetrenie CEA (dedičné chyby oka) a to temer 130,- alebo za PRA (atrofia) cez 50,- . Až potom, čo chovateľ tieto položky zaplatí, zistí, či jeho pes môže byť vôbec uchovnený a mať potomstvo. Genetické testy u Cavalier king charles španiel na EFS a CC 60,- EUR. Taktiež zatiaľ nepovinne u cavalierov dávajú chovatelia robiť testy na ochorenia očí u veterinárov špecialistov - poplatok je cca 50,- EUR.

5. UCHOVNENIE: Pokiaľ pes podstúpi všetky potrebné (a nie zrovna lacné) zdravotné vyšetrenia a tie poukážu, že môže byť uchovnený, nasleduje bonitácia. Pri nej je odborníkmi na plemeno hodnotený hlavne vzhľad (farba a srsť, stavba tela, veľkosť, váha atď.), povaha (pes nesmie byť agresívny ani bojazlivý) a samozrejme zdravie. Cena bonitácie sa pohybuje okolo 10 – 30,- a následný zápis do registra chovných jedincov na v plemennej knihe SPZ je 5,- + poštovné..

6. VÝSTAVY, PRÁCA, ŠPORT: Široké spektrum kynologických aktivít od výstav cez obranu až po lov alebo mushing slúži vedľa zábavy pre psa i jeho majiteľa k tomu, aby sa našli a rozvíjali kvality a vlohy psa. Na výstavách je posudzovaný predovšetkým vzhľad a stavba tela, pri výcviku, práci, športoch a love zase povaha a schopnosť plniť to, k čomu bolo dané plemeno vyšľachtené. Tieto veci sú kľúčové pre udržanie a rozvoj plemena, u mnohých plemien je napr. zloženie niektorých skúšok, či účasť na poľovačkách je povinnosťou pre uchovnenie, aby sa zaručilo, že napríklad z populárneho „výmaráka“ nebude za niekoľko generácií len pekná mestská ozdoba, ale stále ten všestranný poľovnícky pes. Všetky tieto aktivity však niečo stoja – čas, energiu a peniaze. Zápisné na výstavách sa pohybuje okolo 40,- EUR, na prestížnych zahraničných výstavách idú ceny na 45-85,- EUR, takisto ako štartovné u väčšiny športov, vysoké náklady na dopravu cez Slovensko a do zahraničia nepočítame. Náklady na tieto aktivity sa počítajú u väčšiny chovateľských staníc, ktoré majú často aj viac psov, rádovo na stovky eur ročne.

7. KRYTIE: Pokiaľ má chovateľ zdravú a uchovnenú sučku, môže sa rozhodnúť odchovať na nej vrh. Pre toto rozhodnutie je podstatné poznať portfólio svojej sučky – ako je výstavne či pracovne úspešná, aké má kvality a kde má slabiny? Ktoré vlohy chce podporiť u jej potomkov, čo naopak potlačiť? Podľa toho sa následne vyberá krycí pes, ideálne nepríbuzný, ktorý kombináciou svojich zdravotných, exteriérových, povahových a pracovných vlôh dá v kombinácii s danou sučkou čo najkvalitnejšie potomstvo. Vybraný pár musí schváliť poradca klubu. Následne je krytie zaznamenané v krycom liste (vystavenie 10 EUR či podľa klubu,-) a za samotné krytie platí majiteľ sučky krycí poplatok, ktorý sa pohybuje okolo 150 – 1 000,- Eur podľa kvalít psa, prípadne sa rovná cene jedného šteňaťa alebo časti ceny každého šteňaťa z vrhu. Cena krytia v zahraničí je ešte niekoľkonásobne vyššia, je však neoceniteľná pre oživenie krvi v slovenskom chove.

8. ODCHOV: Okrem zvýšených nákladov na kvalitnú stravu a vitamíny u šteniat a sučky (obvykle už od príprav na krytie), častejších návštev u veterinára a nákupu nutných potrieb, čo samo o sebe stojí stovky eur, je samozrejme KAŽDÉMU ŠTEŇAŤU z vrhu vystavený PP (cca 8,- / šteňa), exportný rodokmeň . Každé šteňa je očkované a odčervené (cca 30,- / šteňa ), nezameniteľne označené (tetovanie, dnes už väčšinou čipovanie – 18,- / šteňa ) a je mu vystavený PetPas ( 20,- / šteňa ). Spoplatnená je taktiež kontrola vrhu poradcom klubu ( 20 – 50,- ). Chovateľ si dáva záležať, aby bolo šteňa riadne socializované a odišlo do nového domova najskôr vo veku 8 týždňa (zákonné minimum pre odber), a predáva ho len s kúpnou zmluvou . Štandardom býva pri odbere balíček krmiva, na ktoré je šteňa zvyknuté, obojok, vlastná hračka, často aj fotky šteniatka od narodenia a samozrejme i chovateľský servis – chovateľ je vám v budúcnosti kedykoľvek k dispozícii pokiaľ máte nejaké otázky, potrebujete poradiť s výchovou alebo s akýmkoľvek iným problémom. Samozrejmosťou je dodržovanie rozostupov medzi vrhmi (minimálne jedno, častejšie však dve a viac háraní) a nechovať na sučke veteránke. Dobrý chovateľ si mamičku svojich odchovov necháva na dožitie – nie je teda len chovnou sučkou, ale predovšetkým kamarátkou a členkou rodiny.

9. DOŽIVOTNÁ ZODPOVEDNOSŤ: Množstvo chovateľov má v kúpnej zmluve tzv. predkupné právo – to znamená, že pokiaľ by ste niekedy v budúcnosti boli nútení šteňa od nich predať či darovať, bude mať chovateľ ako prvý právo šteňa od vás odkúpiť. To zaručuje, aby sa šteňa neocitlo bez vedomia chovateľa v úplne cudzích rukách. Dobrý chovateľ cíti za svoj odchov zodpovednosť a nie je mu ľahostajné, pokiaľ niektorý skončí v útulku. V takomto prípade sa o tom chovateľ spravidla dozvie (o.i. vďaka čipovaniu) a psa si berie naspäť, či mu osobne hľadá nový domov.

NAOZAJ JE TEDA ŠTEŇA S PP PREDRAŽENÉ? SKUTOČNE SI CHOVATEĽ JEHO PREDAJOM LEN ZARÁBA?

Chovať s PP, chovať dobre a podľa pravidiel, je nákladné a náročné. ROZHODNE TO VŠAK NIE JE ZBYTOČNÉ! Bez starostlivej chovateľskej práce by sme tu dnes nemali žiadne z jedinečných plemien, ktoré poznáme a ktoré milujeme. Pokiaľ teda trváte na čistokrvnom šteňati, z ktorého má vyrásť typický predstaviteľ vášho vysneného plemena, rozhodne nie je zbytočné investovať do šteňaťa s PP, a to i v prípade, že pre vás má byť pes iba mazlíkom a rodinným spoločníkom. Jedine touto investíciou totiž kupujete skutočne čistokrvné šteniatko a zároveň podporujete budúcnosť svojho vyvoleného plemena.

>