000246732
 
Výstavy 2017 / Show results 2017

Na tejto stránke sa chceme s vami podeliť o dojmy, výsledky a foto z výstav ktorých sa zúčastníme.

KALENDÁR VÝSTAV 2017 /DOGSHOW CALENDAR SK + CZ
2017


10.12.2017
Medzinárodná výstava Slovakia Cup Nitra
posudzovala:
Van Raamsdonk-Blatter Chantal, NL

  trieda farba meno výsledok majiteľ
psy tr.dorastu BH Darcy z Malého majera VN2 Divékyová T + Lacíková B.
    BH Kerry Jones Vanmar Majesty VN1 Bardelčík P.
  tr.mladých BH Gerremayo Tricyrtis V2 Bartmannová R.
    BH Guns n'Roses Snukraina VD3 Tracz A.
    BH Hagrid Obludárium V1, CAJC Matoušková Z.
  tr.stredná BH Fondey Eli Biely démon V1,- Bartošík J.
    BH Letkis Eli Biely démon VD2 Mikulášová I.
  tr.otvorená BH Crazy Angel Maradeco King V1, CAC, CACIB, BOS Staszuk A.
    RU Merkucio Melody Minowara VD4 Víšková P.
    TR Onyx Nini Biely démon VD2 Mikulášová I.
    TR Orsien Eli Biely démon VD3 Mikulášová I.
  tr.šampiónov BH Bonitos Companeros Winitou V1, CAC, r.CACIB Slawinski S.
    BT Figaro Alfi od Vyšebrodského kláštera VD2 Víšková P.
  tr.veteránov TR Kenzo Terno z Kamilkové zahrady V1 Matošková Z.
sučky tr.ml.dorastu BH Abbygail Paws a Kisses VN1 Soldanová Š.
    BT Faith Forever Černý Turmalín VN2 Křesťanová Š.
  tr.dorastu BH Jenny GumpChilli koliba VN1 Jankovičová Ľ.
  tr. mladých BH Jolly Goo Vanmar Majesty V1, CAJC, BOB Lackovičová P.
  tr.stredná TR Cloe z Malého majera V2,- Lacíková B.
    BH Isabel Lady Vanmar Majesty V3 Janicová L.
    TR Chilli Chilli koliba VD4 Jankovičov Ľ.
    BT Loulou L'Amour du Chateau Noblesse V1, CAC Podbielska G.
  tr. otvorená BH Nobel Dancer's Helena V1, CAC, CACIB Adamska D.
    TR Chloe Magnolia PassCo V2, r.CAC Jugasová D. B.
  tr.šampiónov BH Lilliphee Nini Biely démon V1, CAC, r.CACIB Mikulášová I.
    RU Bayley Gold Wiktoris VD3 Křesťanová Š.
    TR Carrie Charles Garden V2, r.CAC Melicharová L.09.12.2017
Medzinárodná výstava Winner Show Nitra
posudzoval: First Rafal PL

  trieda farba meno výsledok majiteľ
psy tr.dorastu BH Just a Hapinnes Scarlett team VN1 Bóková I. a N.
    BH Kerry Jones Vanmar Majesty VN2 Bardelčík P.
    RU Klement Red Chilli koliba VN3 Potheová Z.
  tr.mladých BH Gerremayo Tricyrtis V1, CAJC Bartmannová R.
    BH Guns n'Roses Snukraina V2 Tracz A.
    BH Jason Bourne Vanmar Majesty V3 Neubauer M + Joštová H.
    BH Hagrid Obludárium V4 Matoušková Z.
    BH Letkis Eli Biely démon VD Mikulášová I.
  tr.stredná BH Fondey Eli Biely démon VD1 Bartošík J.
    TR Cheissy Eli Biely démon VD2 Šašková H.
  tr.otvorená BH Crazy Angel Maradeco King V1, CAC, CACIB, BOB Staszuk A.
    RU Merkucio Melody Minowara V2, r.CAC Víšková P.
    BH My Delicious Honey Scarlett team VD Repiská B.
    TR Onyx Nini Biely démon VD4 Mikulášová I.
    TR Orsien Eli Biely démon VD3 Mikulášová I.
  tr.šampiónov BH Bonitos Companeros Winitou V1, CAC, r.CACIB Slawinski S.
    BT Figaro Alfi od Vyšebrodského kláštera V2, r.CAC Víšková P.
  tr.veteránov TR Kenzo Terno z Kamilkové zahrady V1 Matošková Z.
sučky tr.ml.dorastu BT Arianne Uli Sweetheart from Lenti VN2 Chytilová A.
    BT Faith Forever Černý Turmalín VN1 Křesťanová Š.
  tr.dorastu BH Jolly Joker Chilli koliba VN1 Jankovičová Ľ.
  tr. mladých BH Jolly Goo Vanmar Majesty V1, CAJC Lackovičová P.
    TR Misia K Carolina V2 Jurčová P.
    TR SZ V3 Helbich Š.
  tr.stredná BH Isabel Lady Vanmar Majesty V2, r.CAC Janicová L.
    TR Chilli Chilli koliba V3 Jankovičov Ľ.
    BT Loulou L'Amour du Chateau Noblesse V1, CAC, CACIB, BOS Podbielska G.
  tr. otvorená BH Nobel Dancer's Helena V2, r.CAC Adamska D.
    TR Chloe Magnolia PassCo V1, CAC, r.CACIB Jugasová D. B.
  tr.šampiónov BH Lilliphee Nini Biely démon V3 Mikulášová I.
    RU Bayley Gold Wiktoris V2 Křesťanová Š.
    TR Carrie Charles Garden V1, CAC Melicharová L.17.09.2017
Medzinárodná výstava DUOCACIB Nitra
posudzoval: Zake Ligita, LV

  trieda farba meno výsledok majiteľ
psy tr.mladých BH Fondey Eli Biely démon VD2 Bartošík J.
    TR Crown Hunter Bílý Hřebíček VD1 Kušnierová I.
  tr.stredná TR Misia K Beethoven V1, CAC Klátiková S.
    BH Vindis Nini Biely démon VD2 Pecharová E.
  tr.otvorená BT Pisstol Pete du Chateau Noblesse V2, r.CAC, r.CACIB Schumann T.
    BH Supersonic Sawianna V1, CAC, CACIB, BOB Sanchez M.
sučky tr. mladých BH Isabel Lady Vanmar Majesty V1, CAJC, BOS Janicová L.
  tr.stredná TR Cloe z Malého majera VD1 Lacíková B.
  tr. otvorená BH Bohemia Brilliant V1, CAC, CACIB Bobríková A.
  tr.šampiónov BH Lilliphee Nini Biely démon VD1 Mikulášová I.
16.09.2017
Medzinárodná výstava DUOCACIB Nitra
posudzoval: Matejčić Jasna, HR


  trieda farba meno výsledok majiteľ
psy tr.ml dorastu BH Kerry Jones Vanmar Majesty VN1 Bardelčíková M.
  tr.mladých BH Fondey Eli Biely démon VD1 Bartošík J.
    TR Crown Hunter Bílý Hřebíček VD2 Kušnierová I.
  tr.stredná BH Vindis Nini Biely démon V1, CAC Pecharová E.
    TR Misia K Beethoven V2, r.CAC Klátiková S.
  tr.otvorená BT Pisstol Pete du Chateau Noblesse V1, CAC, CACIB, BOB Schumann T.
    BH Supersonic Sawianna V2, r.CAC Sanchez M.
    BH Advocate King's Park VD3 Belanohava M.
  tr.šampiónov BH Liane's Cleveland V1, CAC, r.CACIB Šilhár J.
sučky tr. ml.dorast BH Aimeé Zlatá kométa VN1 Šilhár J.
  tr. mladých BH Isabel Lady Vanmar Majesty V1, CAJC, BOS Janicová L.
    BH Szolohegyi Bitanguzo Myra V2 Kertés J.
    BH Letizia Eli Biely démon VD3 Mikulášová I.
  tr.otvorená BH Zafira Aldaha Gold VD1 Šilhár J.
  tr.šampiónov BH Lilliphee Nini Biely démon VD1 Mikulášová I.
9.9.2017
Špeciálna výstava Slovenského CKCHS klubu

posudzoval/judge:Richard Morrison z Veľkej Británie

  trieda farba meno výsledok KV majiteľ
psy ml.dorast BH Armani Zlatá kométa VN2  
  BH Bambi twe Biely démon N Havlena D.
  TR Cremonix Twe Biely démon N Hollá M.
      Delhys Twe Biely démon VN Tóthová A.
  BH Jalapeňos Chilli koliba VN1, Najlepší z mladšieho dorastu Klementová-Jankovičová Ľ.
  BH Jumping Jack Flash Chilli koliba VN4 Šašková H.
    BH Kerry Jones Vanmar Majesty N r.Bardelčíková
  RU Klement Redd Chilli koliba VN3 Klementová-Jankovičová Ľ.
  BH Kriss Cross Vanmar Majesty N Pavlíková S.
dorastu BT Zirkony Eli Biely démon N Havlena D.
stredná   Hippity Hop Dal Borg Nordisa V1, CAC Strnadlová K.
otvorená   Hayley Nini Biely démon VD1 Mikulášová I.
  šampiónov   Bonitos Companeros Bellini V1, CAC , Víťaz farby BT Šašková H.
      Figaro Alfi od Vyšehradského kláštera VD2 Víšková P.
  dorast BH Jude Law z Wiolinowej Doliny VN1 Jaluvková V.
  mladých   Geremmayo Tricyrtis V1, CAJC, Bartmanová R.
      Aswan z Vážskych lúk VD3 Miklovičová L.
      Texas Ranger Silver Capricorn VD2 Jandová I.
      Yack z Vítové D Šalitrníková J.
      Letkis Eli Biely démon D Mikulášová I.
  stredná   Valiant Merlin Nini Biely démon VD1 Kehoe J.
  otvorená   Vindis Nini Biely démon V1, CAC Pecharová E.
šampiónov   Liane's Cleveland V1, CAC, Víťaz farby BH Šilhár J.
    Excalibur Chilli koliba V2, res.CAC Prokopová I.
dorastu RU Lagiva Back in Style VN1, Najkrajší pes dorastu Jaluvkova V.
stredná   Elleck Eli Biely démon V1, CAC, Víťaz farby RU Havlena D
šampiónov   Merkucio Melody Minowara V1, CAC Víšková P
mladých TR Crown Elliot Bíly hřebíček VD3 Kušnierová I.
    Orsien Eli Biely démon V2 Mikulášová I.
    Denpasar Valachian Beauty V1, CAJC, Najkrajší mladý pes, Najlepší z mladých Kristová L.
stredná   Axiss Eli Biely démon V2, r.CAC Mikulášová I.
    Harry Chilli koliba V1, CAC, Víťaz farby TR, Víťaz Špeciálnej výstavy, BOB Prokopová I.
    Misia K Beethoven VD3 Klátiková S.
    Scottish Highlander Silver Capricorn VD4 Jandová I. JUDr.
otvorená   Cheissy Eli Biely démon V1, - Šašková H.
šampiónov   Onyx Nini Biely démon V1, - Mikulášová I.
Sučky ml.dorast BH A Sound of Thunder Aldaha Gold VN4 Tošenovjanová D.
  BH A Wish Come True Aldaha Gold VN Tošenovjanová D.
  BH Aimée Zlatá kométa VN2 Šilhár J.
  BH Audrey Zlatá kométa VN Šilhár J.
  TR Cleony Twe Biely démon N Mikulášová I.
  BH Isadora Duncan do Kapsy N Sidorová V.
  BH Jenny Gump Chilli koliba VN1 Klementová Jankovičová Ľ.
  BH Jolly Joker Chilli koliba VN3 Klementová Jankovičová Ľ.
dorast BT Zafira Eli Biely démon VN1 Mikulášová I.
    Zennesie Eli Biely démon N2 Klementová Jankovičová Ľ.
    Ziwa Eli Biely démon N3 Mikulášová I.
otvorená   Balantine Černý turmalín VD2 Křesťanová Š.
    Ysabella Zlatá kométa VD1 Janigová I.
veteránov   Yssil Siri Biely démon V1 Mikulášová I.
čestná BH Delicatessa Chilli koliba - Klementová Jankovičová Ľ.
dorast BH Taiwa ze Zelené VN1, Najkrajšia sučka dorastu Drajsajtlová R.
mladých   Isabel Lady Vanmar Majesty V1, CAJC, Najkrajšia mladá sučka Janicová L.
    Jolly Goo Vanmar Majesty V2 Lackovičová P.
    Letizia Eli Biely démon VD3 Mikulášová I.
    Xenie z Vítové VD4 Brázdilová H.
stredná   Shayen od Ptačí skály V1, CAC Šašková H.
    Yorrexy Nini Biely démon V2, res.CAC Mikulášová I.
otvorená   Fatamorgana Magic Noblesse V2, res.CAC Jaluvková V.
    Chilil Chilli koliba VD3 Klementová Jankovičová Ľ.
    Royal Sansa Ze Zelené VD4 Drajsajtlová R.
    Taylinne Biely démon V1, CAC Haushammer I.
šampiónov   Lilliphee Nini Biely démon VD2 Mikulášová I.
    Bohemia Briliant V1, CAC, Víťaz farby BH Bobríková A.
veteránov   Idiss Siri Biely démon V2 Mikulášová I.
    Pearl Tries Biely démon V1, Najkrajšia sučka veterán, Najlepší veterán Brázdilová H.
dorastu RU Unnisse Eli Biely démon VN1 Mikulášová I.
stredná   Beyris Eli Biely démon V1, CAC, Víťaz farby RU Mikulášová I.
otvorená   Q-Alla-Viktória ze Zelené V1,- Drajsajtlová R
šampiónov   Waimea Tini Biely démon V1, CAC Mikulášová I.
veteránov   Qerida Peri Biely démon V1 Mikulášová I.
mladých TR O'Jansu Eli Biely démon VD1 Mikulášová I.
    Havina Danube Miracle VD3 Trpkošová M a Bučko L.
    Hurraa Eli Biely démon VD2 Mikulášová I.
stredná   Turetbank Daisy Mai V1, CAC, Víťaz farby TR, Víťazka Špeciálnej výstavy, BOS Brázdilová H.
    Titisiowa Viridiana Ufna Morda V2, r.CAC Tošenovjanová D.
    Cloe z Malého majera VD3 Lacíková B.
otvorená   Cherry Krásná louka V1, CAC Jaluvková V.
    Diamella Eli Biely démon VD2 Mikulášová I.
šampiónov   Odyssea Merlin Bohemia V1, CAC Kasanová M.
    Qismeen Nini Biely démon V2,r.CAC Mikulášová I.
veteránov   Artemis from Semiramidas Garden VD1 Bobríková A.
    Zennica Siri Biely démon VD3 Mikulášová I.
    Lavinia Rubínový květ VD2 Drajsajtlová R.

Najlepšia Chovateľská skupina - Biely démon
Najkrajší pár psov-

Dieťa a cavalier
1.miesto Kristínka Lackovičová
2.miesto Sofinka Mikulášová

Cavalier Junior Handling
1.miesto Simona Lackovičová
2.miesto Linda Višková
3.miesto Nela Višková
4.miesto Ninka Bardelčíková
20.8.2017
DUODANUBE Medzinárodná výstava psov Bratislava
posudzoval: Javorčík Vladimír, SK

  trieda farba meno výsledok majiteľ
psy tr.ml dorastu BH Bambi Twe Biely démon VN1 Havlena D.
  tr.dorastu BT Zirkony Eli Biely démon VN1 Havlena D.
  tr.mladých BH Letkis Eli Biely démon V1, CAJC Mikulášová I.
    BH Geremmayo Tricyrtis V2 Bartmanová R.
    TR Crown Hunter Bílý Hřebíček V3 Kušnierová I.
  tr.stredná RU Elleck Eli Biely démon V1, CAC, res.CACIB Havlena D.
  tr.otvorená TR Axiss Eli Biely démon V1, CAC, CACIB, BOS Mikulášová I.
    BH Vindis Nini Biely démon V2, r.CAC Pecharová E.
  tr.šampiónov BH Genius Buco Cassanova V1, CAC Kasanová M.
sučky tr.dorastu BT Zafira Eli Biely démon VN1 Mikulášová I.
    BT Zennesie Eli Biely démon VN2 Jankovičová Ľ.
    BT Ziwa Eli Biely démn VN3 Mikulášová I.
    BH Tiawa Eli Biely démon VN4 Mikulášová I.
  tr. mladých BH Jolly Goo Vanmar Majesty V1, CAJC, Junior BOB, BOB, BIG 3.miesto Lackovičová P.
    BH Jillien Eli Biely démon V2 Mikulášová I.
    BH Issabel Lady Vanmar Majesty V3 Janicová L.
  tr.stredná TR Tittisiowa Viridiana Ufna Morda V1, CAC Tošenovjanová D.
    BH Yorrexy Eli Biely démon V2, r.CAC Mikulášová I.
  tr. otvorená TR Qismeen Nini Biely démon V1, CAC, CACIB Mikulášová I.
  tr.šampiónov TR Odysseya Merlin Bohemia V1, CAC, r.CACIB Kasanová M.
    BH Lilliphee Nini Biely démon V2, r.CAC Mikulášová I.


19.8.2017
DUODANUBE Medzinárodná výstava psov Bratislava
posudzovala: Brotánková Zuzana, CZ

  trieda farba meno výsledok majiteľ
psy tr.ml dorastu BH Bambi Twe Biely démon VN1 Havlena D.
  tr.dorastu BT Zirkony Eli Biely démon VN1 Havlena D.
      Yanell Eli Biely démon VN2 Mihelová G.
  tr.mladých BH Letkis Eli Biely démon VD1 Mikulášová I.
    TR Crown Hunter Bílý Hřebíček V3 Kušnierová I.
  tr.stredná RU Elleck Eli Biely démon V1, CAC, res.CACIB Havlena D.
  tr.otvorená BH Vindis Nini Biely démon V1, CAC Pecharová E.
  tr.šampiónov BH Genius Buco Cassanova V1, CAC, CACIB, BOB Kasanová M.
sučky tr.dorastu RU Ugraine Eli Biely démon VN2 Mikulášová I.
    RU Unnisse Eli Biely démon VN1 Mikulášová I.
  tr. mladých BH Issabel Lady Vanmar Majesty V1, CAJC, Junior BOB, BOS Janicová L.
    BH Jillien Eli Biely démon V2 Mikulášová I.
    BH Hora Danube Miracle VD3 Bugárová E.
  tr.stredná BT Kiss Me Krásná Louka V1, CAC Ouředníková M.
    RU Beyriss Eli Biely démon V2, - Mikulášová I.
  tr. otvorená BH Hanine Prokopská hvězda V1, CAC, CACIB Mahdalová A.
    TR Chloe Magnolia PassCo V2, r.CAC Jugasová D.
  tr.šampiónov TR Odysseya Merlin Bohemia V2, r.CAC Kasanová M.
    BH Lilliophee Nini Biely démon V1, CAC, r.CACIB Mikulášová I.2.7.2017
DOGFESTIVAL Medzinárodná výstava psov Veľká Ida
posudzovala: Stloukalová Viera, SK

  trieda farba meno výsledok majiteľ
psy tr.dorastu BH Lorien Magnolia PassCo VN1 Behro M.
  tr.mladých BH Grisco Eli Biely démon V1, CAJC Medvedová B.
    BT Kissangel Magnolia PassCo V2 Behro M.
  tr.stredná BH Santa Maria Charlie de Terras Lusitanas V2, r.CAC Petraičiai A.
    BH Valiant Merlin Nini Biely démon V1, CAC Kehoe J.
  tr.otvorená BH Umberto Zlatá kométa V1, CAC, res.CACIB Šilhár J.
  tr.šampiónov BH Chiquito Magnolia PassCo V1, CAC, CACIB, BOB Domaníková K.
sučky tr.dorastu BH Charming Elsa Scarlett team VN1 Predná M.
  tr. mladých BH Chilli Chilli Koliba V2 Jankovičová Ľ.
    BT Zazu Flowers City V1, CAJC Gladišová Z.
  tr.stredná BH Bohemia Brilliant V1, CAC, CACIB. BOS Bobríková A.
    TR Tittisiowa Viridiana Ufna Morda V2, r.CAC Tošenovjanová D.
  tr. otvorená TR X-Quisite Lady Scarlett team V1, CAC Predná M.
    RU Hilda Magnolia PassCo V2 Steindlová J.
  tr.šampiónov BH Mariposa Cavalier's My True Love V1, CAC, r.CACIB Bobrowska P.
1.7.2017
DOGFESTIVAL Medzinárodná výstava psov Veľká Ida
posudzovala: Kuriata-Okarmus Monika, PL

  trieda farba meno výsledok majiteľ
psy tr.dorastu BH Lorien Magnolia PassCo VN1 Behro M.
  tr.mladých BT Kissangel Magnolia PassCo V1, CAJC Behro M.
  tr.stredná BH Santa Maria Charlie de Terras Lusitanas V1, CAC, r.CACIB Petraičiai A.
    BH Valiant Merlin Nini Biely démon V2, r.CAC Kehoe J.
  tr.otvorená BH Umberto Zlatá kométa V1, CAC Šilhár J.
  tr.šampiónov BH Chiquito Magnolia PassCo V1, CAC, CACIB, BOB Domaníková K.
sučky tr.dorastu BH Charming Elsa Scarlett team VN1 Predná M.
  tr. mladých BH Chilli Chilli Koliba V1, CAJC Jankovičová Ľ.
  tr.stredná BH Bohemia Brilliant V1, CAC, r.CACIB Bobríková A.
    TR Tittisiowa Viridiana Ufna Morda V2, r.CAC Tošenovjanová D.
  tr. otvorená TR X-Quisite Lady Scarlett team V1, CAC Predná M.
  tr.šampiónov BH Mariposa Cavalier's My True Love V1, CAC, CACIB , BOS Bobrowska P.
4.6.2017
DOG EXPO Medzinárodná výstava psov Nitra
posudzoval Jaroslav Matyáš, SK

  trieda farba meno výsledok majiteľ
psy tr.dorastu BH Jason Bourne Vanmar Majesty VN3 Neubauer M + Joštová H.
    TR Crown Hunter Bílý Hřebíček VN2 Kušnierová I.
TR Onitsha ś Monopoly VN1 Haasz A + Frankenberg S.
  tr.mladých BH Letkis Eli Biely démon V1, CAJC, BOJ, Derby Winner 2017 Mikulášová I.
  tr.stredná TR Axiss Eli Biely démon V3 Mikulášová I.
    BH Crazy Angel Maradeco King V1, CAC, CACIB, BOB Staszuk A.
    BT Nickolas Minowara V2, r.CAC Šmejkalovi R. a K.
  tr.otvorená BH Milbu Joyful Jonson V1, CAC, r.CACIB Čukič B.
    BH Vindis Nini Biely démon V2, r.CAC Pecharová E.
    TR Clopsville Nevada V3 Poláková L.
  tr.šampiónov RU A-Rubens Rubínový květ V1, CAC Matoušková Z.
         
sučky tr.dorastu BH Jolly Goo Vanmar Majesty VN1 Lackovičová P.
  tr. mladých BH Chilli Chilli Koliba V2 Jankovičová Ľ.
  TR Genna Cavalier Prague VD3 Točíková J.
  BH Letizia Eli Biely démon V1, CAJC Mikulášová I.
  tr.stredná BH Bohemia Brilliant V1, CAC, CACIB, BOS Bobríková A.
  tr. otvorená TR Chloe Magnolia PassCo VD2 Jugasová D.B.
    TR Elisabeth Cavalier Prague VD1 Točíková J.
  tr.šampiónov TR Odysseya Merlin Bohemia V1, CAC, r.CACIB Kasanová M.
  tr. veteránov TR Arnika z Údlolí kavalíru V1 Točíková J.
Jolly Goo Vanmar Majesty - Slovenský šampión šteniat3.6.2017
DOG EXPO Medzinárodná výstava psov Nitra
posudzoval Jakub Kruczek, PL

  trieda farba meno výsledok majiteľ
psy tr.dorastu BH Aswan z Vážskych lúk VN2 Miklovičová L.
    BH Crown Hunter Bílý Hřebíček VN3 Kušnierová I.
TR Onitsha ś Monopoly VN1, Grand Prix Slovakia Puppy Winner 2017 Haasz A + Frankenberg S.
  tr.mladých TR Cheissy Eli Biely démon V1, CAJC, Grand Prix Slovakia Junior Winner 2017 Šašková H.
  tr.stredná TR Axiss Eli Biely démon nenastúpil Mikulášová I.
    BH Crazy Angel Maradeco King V2, r.CAC, r.CACIB Staszuk A.
  BH Gentle Star About a Dream V1, CAC, CACIB, BOB, Grand Prix Slovakia Winner 2017 Čukič B.
    BT Nickolas Minowara V3 Šmejkalovi R. a K.
  tr.otvorená BT Merkucio Melody Minowara VD3 Víšková P.
    TR Christien Magnolia PassCo VD2 Miklovičová L.
    BH Vindis Nini Biely démon V1, CAC Pecharová E.
    TR Clopsville Nevada VD4 Poláková L.
  tr.šampiónov BT Bonitos Companeros Bellini V1, CAC Šašková H.
  BT Figaro Alfi od Vyšehradského kláštera V2, r.CAC Víšková P.
         
sučky tr.dorastu TR Hora Danube Miracle N Bugárová J.
  tr. mladých BH Chilli Chilli Koliba V1, CAJC, BOJ, V1, CAJC, Grand Prix Slovakia Junior Winner 2017 Jankovičová Ľ.
  BH Letizia Eli Biely démon V2 Mikulášová I.
  tr.stredná TR Genna Cavalier Prague VD1 Točíková J.
  tr. otvorená TR Chloe Magnolia PassCo V2- Jugasová D.B.
    TR Elisabeth Cavalier Prague V1- Točíková J.
  tr.šampiónov BH Shayen od Ptačí skály V1, CAC, CACIB, BOS, Grand Prix Slovakia Winner 2017 Šašková H.
  tr. veteránov TR Arnika z Údloí kavalíru V1 Točíková J.2.6.2017
DOG EXPO Medzinárodná výstava psov Nitra
posudzovala Tina Taulos , FIN,

  trieda farba meno výsledok majiteľ
psy tr.dorastu TR Onitsha ś Monopoly VN1 Haasz A + Frankenberg S.
  tr.mladých TR Cheissy Eli Biely démon V1, CAJC Šašková H.
  tr.stredná TR Axiss Eli Biely démon V4 Mikulášová I.
    BH Crazy Angel Maradeco King V1, CAC, CACIB, BOB Staszuk A.
  BH Gentle Star About a Dream V2, r.CAC, r.CACIB Čukič B.
    BT Nickolas Minowara V3 Šmejkalovi R. a K.
  tr.otvorená BT Merkucio Melody Minowara D Víšková P.
    TR Clopsville Nevada VD1 Poláková L.
  tr.šampiónov RU A-Rubens Rubínový květ VD3 Matoušková Z.
    BT Bonitos Companeros Bellini V1, CAC Šašková H.
  BT Figaro Alfi od Vyšehradského kláštera VD2 Víšková P.
         
sučky tr.dorastu BH Jolly Goo Vanmar Majesty VN1 Lackovičová P.
  tr. mladých BH Chilli Chilli Koliba V1, CAJC, BOJ Jankovičová Ľ.
    BH Letizia Eli Biely démon V2 Mikulášová I.
  tr.stredná TR Genna Cavalier Prague VD1 Točíková J.
  tr. otvorená TR Chloe Magnolia PassCo VD3 Jugasová D.B.
    TR Fergie Bou Magnolia PassCo V1, CAC Domaníková K.
    TR Elisabeth Cavalier Prague VD2 Točíková J.
  tr.šampiónov TR Odysseya Merlin Bohemia V2, r.CAC, r.CACIB Kasanová M.
  BH Shayen od Ptačí skály V1, CAC, CACIB, BOS Šašková H.
  tr. veteránov TR Arnika z Údolí kavalíru VD1 Točíková J.
Jolly Goo Vanmar Majesty - Slovenský šampión šteniat7.5.2017
Medzinárodná výstava psov Lučenec
posudzoval Guniš Miroslav(SK)

  trieda farba meno výsledok majiteľ
psy tr.mladých BH Valiant Merlin Nini Biely démon V1, CAJC Kehoe J.
tr.otvorená BH Liane's Cleveland V1, CAC, r.CACIB Šilhár J.
  RU Merkucio Melody Minowara V2,r. CAC Víšková P.
  tr.šampiónov BT Figaro Alfi od Vyšehradského kláštera V1, CAC, CACIB, BOB Víšková P.6.5.2017
Medzinárodná výstava psov Lučenec
posudzoval Radvánszky Katalin (HU)

  trieda farba meno výsledok majiteľ
psy tr.mladých BH Valiant Merlin Nini Biely démon V1, CAJC Kehoe J.
tr.stredná BH Chiquito Magnolia PassCo V1, CAC, CACIB, BOB Domaníková K.
  TR Masterpiece Elensis the Royal Choice V2, r.CAC Bobríková A.
tr.otvorená BH Liane's Cleveland V1, CAC, r.CACIB Šilhár J.
sučky tr ml..dorastu BH Charming ELsa Scarlett team VN1 Predná M.
tr. mladých BH Diamond in the Sky Scarlett team V1, CAJC Predná M.
  tr.stredná BH Bohemia Brilliant V1, CAC, CACIB, BOS Bobríková A.
tr. otvorená BH Kinvaar the Look of Love V1, CAC Grzesik B.
  BT Fergie Bou Magnolia PassCo V2, r.CAC Domaníková K.
tr.šampiónov BH Sweet dreams Canis Satelles V1, CAC, r.CACIB Grzesik B.
29.04.-30.04.2017
Jubilejná a Klubová výstava Slovenského CKCHS klubu
posudzovali/judge: Gordon Inglis - psy, Norma Inglis - sužky /CHS Craigowl/ GB

  trieda farba meno výsledok JV výsledok KV majiteľ
psy ml.dorast TR Denpasar Valachian Beauty VN1,Najkrajší pes mladšieho dorastu, Najlepší z mladšieho dorastu VN1,Najkrajší pes mladšieho dorastu Kristová L.
  BT Zirkony Eli Biely démon VN2 VN2 Havlena D.
  TR Crown Elliot Bíly hřebíček VN3 N Kušnierová I.
mladých BT Hippity Hop Dal Borg Nordisa V1, CAJC VD2 Strnadlová K.
    Beshri Eli Biely démon V2 V1, CAJC Pařízek J.
stredná BT Nickolas Minowara V1, CAC , Víťaz farby BT - Šmejkaloví K+R
    Ladies Night du Jardin de Claire V2, r.CAC V1, CAC , Víťaz farby BT Gladišová Z.
otvorená   Chagall Nini Biely démon V1, CAC V1,- Majerníková S.
    Karl Lee z Dvorú Stanislavic - VD2 Šumbera P.
  šampiónov   Bonitos Companeros Bellini V1, CAC V1, CAC Šašková H.
      Figaro Alfi od Vyšehradského kláštera VD2 VD2 Víšková P.
  čestná BH Liane's Braveheart     Šilhár J.
      Sweetbriar Shakespeare     Mikulášová I.
      Xiwen Tini Biely démon     Mikulášová I.
      Yroyse Tini Biely démon     Mikulášová I.
  dorast   Celebrant Telperion VN1 VN1 Hartmannová M.
      Geremmayo Tricyrtis VN2 VN2 Bartmanová R.
      Aswan z Vážskych lúk VN3 - Vavrová M.
      Askaneli z Vážskych lúk N - Raková S.
      Jason Bourne Vanmar Majesty - N Lackovičová -Neubauer
      Johny Cash Vanmar Majesty - N Lackovičová- Urminská
  mladých   Vindis Nini Biely démon V1, CAJC V1 CAJC Najkrajší mladý pes Pecharová E.
      Grisco Eli Biely démon   VD4 Medvedová B.
      Letkis Eli Biely démon V3 V2 Mikulášová I.
      Fondey Eli Biely démon VD4 VD Bartošík J.
      Kubula Prokopská hvězda V2 V3 Kubátová E.
  stredná   Crazy Angel maradeco King V1, CAC, Víťaz farby BH, Víťaz Jubilejnej výstavy, BOB V1, CAC Staszuk A.
      Umberto Zlatá kométa V2, r.CAC V3 Šilhár J.
      Gentle Star About Dream V3 V2, r.CAC Čukič B.
  otvorená   Winsome Mr.Handsome Azalea V1, CAC V1, CAC, Víťaz farby BH, Klubový víťaz, BOB Juscyzk M.
      Chiquito magnolia PassCo V2, r.CAC - Domaníková K.
      Liane's Cleveland V3 V2, r.CAC Šilhár J.
    Genius Buco Cassanova V4 V4 Kasanová M.
    Zealands Zoo Zerow of Castelfield V V3 Walther A + Seidel A.
    Edward Quinn z Krásne Gladys - V4 Walther A + Seidel A.
    Prince Harry Scarlett team VD - Morávková D.
    Venismin Rubínový květ VD VD Kolomazníková S.
    My Delicious Honey Scarlett team D - Repiská B.
šampiónov   Milbu Joyfull Johnson V1, CAC V1, CAC Čukič B.
    Etar Prokopská hvězda V2, r.CAC V2, r.CAC Kasanová M.
    Angel's Pride Robin Hood V3 V Zimmermann J.
    Excalibur Chilli koliba V4 V4 Prokopová I.
    Flavio Gold od Zlatého Roxe V V3 Matoušková Z.
veteránov   Zippy Prokopská hvězda V1 Najkrajší pes veterán V2 Nováková H.
    Angel's Pride Napoleon V2 V1 Najkrajší pes veterán Kristová L.
mladých RU Elleck Eli Biely démon V1, CAJC V1, CAJC Havlena D
otvorená   Merkucio Melody Minowara VD1 VD1 Matoušková Z.
    A-Rubens Rubínový květ VD2 VD2 Víšková P.
šampiónov   William Shakespeare Bonimo VD1 V1, CAC, Víťaz farby BT Báčová J.
čestná TR Joe Black Spanilá věž     Kopecký M.
dorast   Orsien Eli Biely démon VN1, Najkrajší pes dorastu VN1 Mikulášová I.
mladých   Scottish Highlander Silver Capricorn V1 CAJC Najkrajší mladý pes, BOJ V2 Jandová I. JUDr.
    Cheissy Eli Biely démon V2 V1, CAJC Šašková H.
    Axiss Eli Biely démon V3 V3 Mikulášová I.
    Harry Chilli koliba V4 - Prokopová I.
    Alvin AD Stupava VD - Brijová A.
stredná   Onyx Nini Biely démon V1, CAC, Víťaz farby TR V1, CAC Mikulášová I.
otvorená   Alphonse Benjamin Kashmir Jasmine V1,- - Stieranková J.
    Clopshville Nevada VD2 VD2 Poláková L.
    Happy Day Vanmar Majesty - VD1 Dubaj M.
šampiónov   Chaplin Prokopská hvězda V1, CAC V1, CAC, Víťaz farby TR Nováková H.
    Olo Zlodziejska zgraja V2, r.CAC V2, r.CAC Korkus H.S.M
    Lambert Love Me V3 - Dulemba G.
  veteránov   Shalimmar Siri Biely démon V1 - Mikulášová I.
Sučky ml.dorast BH Jagienka Love Me VN1, Najkrajšia sučka ml.dorastu, Najlepší z ml.dorastu - Dulemba G.
  BH Tiawa Eli Biely démon VN N Mikulášová I.
  BT Poetica Minowara VN - Nováková J.
  BH Diani Valachian Beauty VN2 VN1, Najkrajšia sučka ml.dorastu, Najlepší z ml.dorastu Vlková Š.
  TR Havina Danube Miracle N - Trpkošová M a Bučko L.
  BH Charming Elsa Scarlett team - VN Predná M.
  BH Taiwa ze Zelené VN VN4 Drajsajtlová R.
  RU Ugraine Eli Biely démon VN VN2 Mikulášová I.
  BT Ursinella Eli Biely démon N VN Janu D.
  BH Vernitte Eli Biely démon - N Mikulášová I. a Tsurkan I.
  BH Zaria z Vítové VN4 VN Brázdilová H.
  BT Zennesie Eli Biely démon VN3 VN3 Klementová Jankovičová Ľ.
mladých BT Kylie Magnolia PassCo VD2 V2 Domaníková K.
    Zazu Flowers City V1 CAJC Najkrajšia mladá sučka V1 CAJC Najkrajšia mladá sučka, BOJ Gladišová Z
stredná   Kiss Me Krásná louka V1, CAC , Víťaz farby NT, Víťaz Jubilejnej výstavy, BOS V1, CAC, Víťaz farby BT Ouředníková M.
otvorená   Monique Minowara V1, CAC V1, CAC Šmejkalovi K. a R.
šampiónov   Beatris Gold Wiktoris V1, CAC V1, CAC Štětina J.
veteránov   Xsara Qiri Biely démon V1 - Mikulášová I.
dorast BH Jolly Goo Vanmar Majesty - VN1 Najkrajšia sučka dorastu, Najlepší z dorastu Lackovičová P.
    Nikita Maradeco King VN1 Najkrajšia sučka dorastu, Najlepší z dorastu VN2 Staszuk A.
    Quirien Merlin Bohemia VN2 - Šmejkalovi K. a R.
mladých   Vivienne Westwood Caressema V1, CAJC V2 Poláková L.
    Shayen od Ptačí skály V2 V1, CAJC Šašková H.
    Isabel Lady Vanmar Majesty V3 VD Janicová L.
    Kofila Prokopská hvězda V4 VD Rejfková V.
    Chilli Chilli koliba V VD Klementová Jankovičová Ľ.
    Jillien Eli Biely démon V V3 Mikulášová I.
    Kaynette Eli Biely démon V V Mikulášová I.
    Letizia Eli Biely démon VD VD Mikulášová I.
    Tiffany z Jezerního království VD V4 Rejfková V.
    Diamond in the Sky Scarlett team - VD Predná M.
stredná   Bohemia Briliant V1, CAC V1, CAC Bobríková A.
    Nobel Dancer's Helena V2, r.CAC V4 Dudek-Adamska D.
    Niobe Spanilá věž V3 V Dorazilová V.
    Primavera Nini Biely démon V4 V3 Mikulášová I.
    Charlotte Magnolia PassCo VD - Minařová J.
    Peggy z Jezerního království VD V2, res. CAC Rejfková V.
    Wanessa-Mae z Panství Lomnice D D Fojtíková D
otvorená   Azalea Weeny Wonderful V1, CAC, Víťaz farby BH V1, CAC, Víťaz farby BH, Klubový víťaz, BOS Wysocka I.
    Edith Piaf Magic Noblesse V2, r.CAC V Bernold M.
    Perennis Nini Biely démon V3 V2, res.CAC Mikulášová I.
    Romance Caressema V4 V Macháčová E.
    Fireball Chilli koliba VD VD  
    Royal Sansa Ze Zelené VD V Drajsajtlová R.
    Taylinne Biely démon VD V3 Haushammer I.
    Xandria Aldaha Gold VD V4 Tošenovjanová D.
šampiónov   Lilliphee Nini Biely démon V1, CAC V1, CAC Mikulášová I.
    Hanine Prokopská hvězda V2,- - Mahdalová B.
veteránov   Idiss Siri Biely démon V1 -  
    Pearl Tries Biely démon V2 V1 Brázdilová H.
mladých RU Beyris Eli Biely démon V1, CAJC V1, CAJC Mikulášová I.
    Roxie Charming Terako VD2 V2 Fildánová A.
stredná   Xennette Nini Biely démon V1, CAC, Víťaz farby RU V2, res.CAC Mikulášová I.
    Q-Alla-Viktória ze Zelené V2, r.CAC V1, CAC, Víťaz farby RU Drajsajtlová R
otvorená   Wixianna Tini Biely démon VD1 VD1 Gašparovičová G.
šampiónov   Happy Beauty Bezzábran V1,- V1, CAC Štetina J.
veteránov   Qerida Peri Biely démon V1 Najkrajšia sučka veterán, Najlepší veterán V1 Najkrajšia sučka veterán, Najlepší veterán Mikulášová I.
dorast TR O"Jansu Eli Biely démon VN1 VN1 Mikulášová I.
mladých   Turetbank Daisy Mai V1, CAJC V1, CAJC Brázdilová H.
    Cloe z Malého majera V2 - Lacíková B.
    Czerwona Królowa z Opolskiego Osiedla V3 V4 Jezierska A.
    Diamella Eli Biely démon V4 V2 Mikulášová I.
    Saoirse Mazikeem ze Zelené V V3 Drajsajtlová R.
stredná   Titisiowa Viridiana Ufna Morda V1, CAC V1, CAC Tošenovjanová D.
otvorená   Lamia Love Me V1, CAC, Víťaz farby TR - Dulemba G.
    Qismeen Nini Biely démon V2, r.CAC V2,-  
    Lady Jane Spanilá věž V3 VD3 Kubíčková J.
    Jasmína z Jezerního království VD4 VD4 Kreplová L.
    X-Qisite Scarlett team - V1, CAC, Víťaz farby TR Kreplová L.
šampiónov   Odysea Merlin Bohemia V1, CAC V1, CAC Kasanová M.
    Charlota Krásna louka V2, r.CAC V2, r.CAC Ouředníková M.
    Melodia Merlin Bohemia V3    
    Mommy Loves Money z Królew. Dworu V4 V3 Jezierska A.
veteránov   Artemis from Semiramidas Garden V1 V1 Bobríková A.
    Sunnetta Peri Biely démon V - Mikulášová I.
    Zennica Siri Biely démon V3 - Mikulášová I.
    Volvere y Sere Miliones z Królew. Dworu V4 V2 Jezierska A.
    Lavinia Rubínový květ V2 VD3 Drajsajtlová R.2.4.2017
Medzinárodná výstava psov Bratislava
posudzoval Oľga Dolejšová , CZ

  trieda farba meno výsledok majiteľ
psy tr.ml. dorastu TR Crown Elliot Bíly Hřebíček VN1 Kušnierová I.
    BH Askaneli z Vážskych lúk VN2 Raková S.
  tr.dorastu BH Letkis Eli Biely démon VN1 Mikulášová I.
tr.mladých TR Axiss Eli Biely démon V1, CAJC, BOJ Mikulášová I.
  BH Fondey Eli Biely démon V2 Bartošík J.
tr.stredná BH Crazy Angel Maradeco King V1, CAC Staszuk A.
  TR Onyx Nini Biely démon V2, r.CAC Mikulášová I.
tr.otvorená BH Excalibur Chilli koliba V1, CAC Prokopová N.
  TR Clopsville Nevada V2, r.CAC Poláková L.
tr.šampiónov BT Bonitos Companeros Bellini V1, CAC, CACIB, BOB Šašková H.
  BH Kalimero Maradeco King V2, r.CAC, r.CACIB Stolarek K.
sučky tr ml..dorastu TR Havina Danube Miracle VN1 Trpkošová M.Bučka L.
  tr.dorastu BH Kaynette Eli Biely démon VN1 Mikulášová I.
    BH Jolly Goo Vanmar Majesty VN2 Lackovičová P.
    BH Nikita Maradeco King VN3 Staszuk A.
tr. mladých RU Beyris Eli Biely démon V1, CAJC Mikulášová I.
    TR Gena Cavalier Prague V2 Točíková J.
  tr.stredná BH Nobel Dancer´s Helena V1, CAC, CACIB, BOS Dudek-Adamska D.
    BH Pretty Star Sylena V2, r.CAC Grosserová P.
    RU Xennette Nini Biely démon V3 Mikulášová I.
tr. otvorená BH Shayen od Ptačí skály V1, CAC, r.CACIB Šašková H.
  TR Qismeen Nini Biely démon V2, r.CAC Mikulášová I.
  TR Elisabeth Cavalier Prague V3 Točíková J.
  TR Jessika z Jezerního království V4 Justová K.
tr.šampiónov RU Curly Sue vom Erlenbacher Emmerich V1, CAC Grosserová P.
tr. veteránov TR Arnika z Údloí kavalíru V1, BOV Točíková J.1.4.2017
Medzinárodná výstava psov Bratislava
posudzoval Rajič Branislava , SI


  trieda farba meno výsledok majiteľ
psy tr.ml. dorastu TR Crown Elliot Bíly Hřebíček VN1 Kušnierová I.
tr.mladých TR Axiss Eli Biely démon V1, CAJC Mikulášová I.
  RU Xaydan Nini Biely démon VD2 Šedová L.
tr.stredná BH Crazy Angel Maradeco King V1, CAC,CACIB, BOB Staszuk A.
  TR Onyx Nini Biely démon VD2 Mikulášová I.
tr.otvorená BH Excalibur Chilli koliba V1, CAC Prokopová N.
  TR Clopsville Nevada V2, r.CAC Poláková L.
tr.šampiónov BH Kalimero Maradeco King V1, CAC, r.CACIB Stolarek K.
sučky tr.dorastu BH Nikita Maradeco King VN1 Staszuk A.
tr. mladých BH Nobel Dancer´s Helena V1, CAJC, BOJ Dudek-Adamska D.
    TR Gena Cavalier Prague V2 Točíková J.
    TR Diamella Eli Biely démon V3 Mikulášová I.
  tr.stredná BH Bohemia Brilliant V1, CAC Bobríková A.
    BH Primavera Nini Biely démon V2, r.CAC Mikulášová I.
  BH Pretty Star Sylena VD3 Grosserová P.
tr. otvorená BH Edith Piaf Magic Noblesse V1, CAC Bernold M.
  TR Elisabeth Cavalier Prague V2, r.CAC Točíková J.
  TR Jessika z Jezerního království V3 Justová K.
  TR Qismeen Nini Biely démon V4 Mikulášová I.
tr.šampiónov RU Curly Sue vom Erlenbacher Emmerich V1, CAC, CACIB, BOS Grosserová P.
  TR Odysseya Merlin Bohemia V2, r.CAC, r.CACIB Kasanová M.
tr. veteránov TR Arnika z Údloí kavalíru V1, BOV Točíková J.19.2.2017
Národná výstava psov Bratislava
posudzoval Václavík Miroslav CZ

  trieda farba meno výsledok majiteľ
tr.mladých BH Fondey Eli Biely démon V1, CAJC, Víťaz Slovenska mladých Bartošík J.
  TR Caesar Buback z Malého majera V2 Hrkeľ M.
tr.stredná BH Crazy Angel Maradeco King V1, CAC, Víťaz Slovenska, BOB Staszuk A.
  BH Chiquito Magnolia PassCo V2,r. CAC Domaníková K.
tr.otvorená BH Liane's Cleveland V1,- Šilhár J.
  BH Excalibur Chilli koliba VD2 Prokopová N.
tr.šampiónov BH Genius Buco Cassanova V1, CAC Kasanová M.
sučky tr.ml. dorastu BH Jolly Goo Vanmar Majesty VN1 Lackovičová P.
tr.dorastu BH Issabel Lady Vanmar Majesty VN1 Janicová L.
    BH Szőlőhegyi Bitangűző Myra VN2 Kereškényová R.
  tr. mladých BH Bohemia Brilliant V1, CAJC, Víťaz Slovenska mladých, BOJ, TOP 3 J.BIG Bobríková A.
    BH Chilli Chilli koliba V2 Jankovičová Ľ.
  tr.stredná TR Odysseya Merlin Bohemia V1, CAC, Víťaz Slovenska, BOS Kasanová M.
    BH Nobel Dancer´s Helena V2,- Dudek-Adamska D.
    BH Primavera Nini Biely démon VD3 Mikulášová I.
tr. otvorená RU Curly Sue vom Erlenbacher Emmerich V1, CAC Grosserová P.
  TR Qismeen Nini Biely démon V2, - Mikulášová I.
tr.šampiónov BH Lilliphee Nini Biely démon V1, - Mikulášová I.
15.1.2017
Winter Show Nitra
posudzoval Bierwolf Hans /AT/

  trieda farba meno výsledok majiteľ
tr.dorastu BH Fondey Eli Biely démon VN1 Bartošík J.
  BH Jimmy Eli Biely démon VN2 Ranušová L.
  TR Caesar Buback z Malého majera VN3 Hrkeľ M.
tr.mladých TR Axiss Eli Biely démon V2 Mikulášová I.
  BH Crazy Angel Maradeco King V1, CAJC Staszuk A.
tr.stredná BH Chiquito Magnolia PassCo V1, CAC Domaníková K.
  BH Winsome Mr. Handsome Azalea V2, res.CAC Jusczyk M.
  TR Onyx Nini Biely démon V3 Mikulášová I.
tr.otvorená BH Genius Buco Cassanova V1, CAC, res.CACIB Kasanová M.
  BH Liane's Cleveland V2, res.CAC Šilhár J.
tr.šampiónov BT Bonitos Companeros Bellini V1, CAC, CACIB, BOB Šašková H.
sučky tr. mladých BH Bohemia Brilliant V1, CAJC Bobríková A.
    BH Nobel Dancer´s Helena V2 Dudek-Adamska D.
    BH Shayen od Ptačí skály V3 Šašková H.
    BH Diamond in the Sky Scarlett team V4 Predná M.
    TR Cloe z Malého majera V manž. Lacíkoví
  tr.stredná TR Odysseya Merlin Bohemia V1, CAC Kasanová M.
  RU Curly Sue vom Erlenbacher Emmerich V2,res. CAC Grosserová P.
  BH Perennis Nini Biely démon V3 Mikulášová I.
tr. otvorená TR Qismeen Nini Biely démon V1, CAC, CACIB, BOS Mikulášová I.
  TR Chloe Magnolia PassCo V2, r.CAC Jugasová D.B.
tr.šampiónov TR Celtic Princess Sylena V1, CAC, res.CACIB Grosserová P.
  BH Lilliphee Nini Biely démon V2, res.CAC Mikulášová I.
14.1.2017
New Year Show 2017 Nitra
posudzoval Imrich Sopko /SK/

  trieda farba meno výsledok majiteľ
tr.dorastu BH Fondey Eli Biely démon VN1 Bartošík J.
tr.mladých BH Crazy Angel Maradeco King V1, CAJC, BOB Staszuk A.
  TR Axiss Eli Biely démon VD2 Mikulášová I.
tr.stredná BH Winsome Mr. Handsome Azalea V1, CAC, CACIB Jusczyk M.
  TR Onyx Nini Biely démon V2, r.CAC Mikulášová I.
tr.otvorená BH Chiquito Magnolia PassCo V1, CAC, res CACIB Domaníková K.
sučky tr. mladých BH Nobel Dancer´s Helena V1 CAJC Dudek-Adamska D.
    BH Bohemia Brilliant V2 Bobríková A.
    BH Yorrexy Nini Biely démon V3 Mikulášová I.
  tr.stredná BH Perennis Nini Biely démon V1, CAC Mikulášová I.
    RU Curly Sue vom Erlenbacher Emmerich V2, res. CAC Grosserová P.
      Hilda Magnolia PassCo VD3 Steindlová J.
tr. otvorená TR Chloe Magnolia PassCo V1, CAC, r.CACIB Jugasová D.B.
  TR Qismeen Nini Biely démon V2, res.CAC Mikulášová I.
tr.šampiónov TR Celtic Princess Sylena V1, CAC, CACIB, BOS Grosserová P.
  BH Lilliphee Nini Biely démon V2, res.CAC Mikulášová I.